Bol Shakespeare skutočným autorom svojich diel?

Bol Shakespeare skutočným autorom svojich dielAnglický básnik a dramatik William Shakespeare (1564 – 1616) je považovaný za jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších autorov všetkých čias. Jeho slová sa nám prostredníctvom stále novších adaptácií a vydaných diel prihovárajú dodnes. Sú to však skutočne jeho slová? Debata o tom, či bol Shakespeare naozaj autorom diel, ktoré sú mu prisudzované, sa vedie už niekoľko storočí. V článku vám priblížime niektoré zo základných teórií.

Prečo sa pri  Shakespearovi vynárajú pochybnosti

Konšpiračným teóriám nahráva do kariet fakt, že s výnimkou samotných literárnych prác sa zachovali len dva Shakespearove potréty, záznam o svadbe s Anne Hathaway, niekoľko podpisov a pár ďalších dokumentov. Nezachovala sa ani jedna jediná verzia niektorej z hier napísaných jeho vlastnou rukou. S istotou sa nedá naraziť ani na dostatok dôveryhodných informácií podložených dôkazmi o jeho živote. Napriek tomu sa však prvýkrát o Shakespearovom autorstve pochybuje až v roku 1848, vyše dvesto rokov po básnikovej smrti.

Ako na základe sarkazmu vznikajú ďalekosiahle hypotézy

V polovici 19. storočia sa luteránsky učenec pôvodom z Pensylvánie Samuel Mosheim Schmucker vyjadril k vtedajšej módnej vlne, podľa ktorej sa z nedostatku dôkazov pochybovalo o existencii a živote Ježiša Krista. Schmucker vyhlásil, že potom môžno rovnako spochybňovať aj existenciu Shakespeara. Myslel to však skôr sarkasticky než vážne. Tak či onak Scmucker zasadil semienko pochybností a viacerí akademici začali uvažovať nad tým, ako je možné, že muž bez veľkých cestovateľských skúseností a formálneho vzdelania dokázal tak obšírne a znalecky opisovať právne procesy, život v iných krajinách či dvorné intrigy.

Pochybovači z radu známych osôb

Následne sa k téme vyjadrovali aj mnohí ďalší slávni ľudia, od spisovateľa Henryho Jamesa (1843-1916), cez režiséra Orsona Wellesa (1915-1985) až po psychológa Sigmunda Freuda (1856-1939). Mark Twain (1835-1910) napísal k téme esej Je Shakespeare mŕtvy? a herec a režisér Charlie Chaplin (1889-1977) sa zase vyjadril, že hry musel napísať niekto z aristokratických kruhov.

Potenciálni autori Shakespearových diel

Jedným z historicky prvých kanditátov na pozíciu „skutočného Shakespeara“ je Sir Francis Bacon (1561-1621), ktorý mal šľachtický pôvod, študoval na univerzite v Cambridge a bol scestovaný. Ako vplyvný filozof bol jednou z prvoradých postáv renesančného hnutia v Anglicku a  angažoval sa tiež v politike. Prípadne sa verí, že Bacon bol jedným zo spoluatorov, pričom ďalšími mali byť iní vplyvní muži doby Sir Walter Raleigh (1554-1618) a Edmund Spenser (1552-1599).

Sir Francis Bacon
Sir Francis Bacon

V ďalšej vlne teórií sa neskôr venovala pozornosť hlavne literárnemu predchodcovi Shakespeara Christopherovi Marlowe (1564-1593), autorovi diel ako Maltský Žid, Edward II.Tragická história o živote a smrti doktora Jána Fausta. S pomocou porovnávania jeho prác so Shakespearovými sa podarilo nájsť viaceré zhody a podobnosti v písaní. Marlowe však zomrel už v roku 1593 a Shakespearove nové hry boli publikované ešte ďalších 20 rokov potom. Niektorí ľudia však veria, že svoju smrť len fingoval, ušiel z Anglicka a pokračoval v písaní svojich hier pod pseudonymom.

Christopher Marlowe
Christopher Marlowe

Novším ašpirantom na pozíciu reálneho Shakespeara je aristokrat žijúci na dvore kráľovnej Alžbety I. (1533-1603) oxfordský gróf Edward de Vere (1550-1604). Podľa jeho priaznivcov bol de Vere veľmi vzdelaný, pracoval ako právnik a precestoval väčšinu lokácií, v ktorých sa Shakespearove hry odohrávajú. Vie sa tiež, že de Vere sa dostal aj do Dánska. Práve to ho vraj malo inšpirovať k napísaniu Hamleta, v ktorom vlastne autenticky popísal vtedajší alžbetínsky dvor. Tvrdí sa, že popísal dvorné intrigy do najmenších detailov a tiež, že bol blízko spriaznený s kráľovnou. Podľa niektorých bol jej synom, podľa iných milencom. Preto musel mená postáv od tých skutočne žijúcich odlíšiť a to bol aj dôvod, prečo ani on sám pod vlastným menom nepísal. K de Verovi sa prikláňa napríklad aj film Rolanda Emmericha Anonymous, vďaka ktorému sa shakespearovská otázka dostala do ešte širšieho povedomia verejnosti.

Gróf Edward de Vere
Gróf Edward de Vere

Napriek mnohým teóriám a veľkému množstvu pochybností však zostáva aj tak väčšina ľudí presvedčená, že Shakespeare tak, ako ho poznáme z hodín slovenčiny a literatúry, skutočne autorom svojich hier bol. A čo vy? Čo si o tom všetkom myslíte?

Zdroj

http://www.bbcamerica.com

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.