Kategória: Gramatické hlavolamy

VIETE, AKO VYKÁ VÔL?

Vykanie patrí k prostriedkom, ktorými preukazujeme úctu svojmu komunikačnému partnerovi. Je však úctivé, ak vykáme nesprávne? Ako to má vyzerať? Základným a kľúčovým pravidlom pri vykaní v slovenčine je,
Read More