NIE JE PIATOK AKO PIATOK

V tomto príspevku sa pozrieme na názvy dní a mesiacov. Sú to slová, ktoré používame naozaj často, no najmä v poslednej dobe ste sa už možno aj vy stretli s tým, že pri ich písaní sa používajú veľké písmená. Nesprávne. Je viac než pravdepodobné, že za to môže kontakt s cudzími jazykmi, a najmä s angličtinou, s ktorou sa v súčasnosti dostávame do styku takmer na každom kroku (a ktorá, podobne ako napr. nemčina, píše tieto slová s veľkým začiatočným písmenom).

Pokiaľ však ide o slovenčinu, pravidlo je veľmi jednoduché: v slovenčine sa názvy MESIACOV píšu s malým začiatočným písmenom, pretože sa nepovažujú za vlastné mená:

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december.
To isté platí aj pre prídavné mená, ktoré sú od nich odvodené:

januárový, februárový, marcový, aprílový, májový, júnový, júlový, augustový, septembrový, októbrový, novembrový, decembrový.

S malým začiatočným písmenom sa takisto píšu aj názvy DNÍ:

pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa.

Rovnaké pravidlo uplatňujeme aj pri vytváraní prídavných mien, ktoré s nimi súvisia. Tu je však situácia o trochu komplikovanejšia. Hoci na začiatku majú vždy malé písmeno, v niektorých prípadoch existujú dvojtvary:

pondelkový/pondelňajší

utorkový/utorňajší

stredajší

štvrtkový

piatkový

sobotný/sobotňajší

nedeľný/nedeľňajší

Pokiaľ ide o ich skloňovanie, aj to nás niekedy dokáže zmiasť, a to najmä v prípade genitívu tých dní, ktoré sú mužského rodu. Aj tu existuje len jedno správne pravidlo, ich genitív je vždy zakončený na –a (a nie na –u):

od pondelka do piatka (od pondelku do piatku)

od utorka do štvrtka (od utorku do štvrtku).

To znamená, že jediný Piatok je ten, ktorý zachránil život Robinsonovi Crusoeovi. V piatok.

3 komentáre

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.