PEKNÍ CHLAPI – ŽENY SÚ Z NICH NAMÄKKO

pekny sklonovanie

Nominatív množného čísla vzoru pekný dáva zabrať aj tým, ktorí ovládajú gramatiku celkom dobre. Jeho použitie však nie je vôbec náročné, ak si zapamätáte pár trikov.

Podľa vzoru pekný sa skloňujú akostné a vzťahové prídavné mená, v ktorých sa pred koncovou samohláskou nachádza tvrdá alebo obojaká spoluhláska. Akostné prídavné mená pomenúvajú vlastnosti (dobrý, múdry) a spravidla sa dajú stupňovať. Vzťahové prídavné mená vyjadrujú vzťah k podstatnému menu, z ktorého sú odvodené (slama – slamený, kameň – kamenný) a nestupňujú sa.

Kameň úrazu

Počas skloňovania vzoru pekný v mužskom rode sa takmer vo všetkých pádoch píše v príponách ypsilon. Kameň úrazu prichádza v nominatíve množného čísla, kde sa píše mäkké i.

pekný sklonovanie

Tipy na zapamätanie

Ako si toto gramatické pravidlo zapamätať?

  1. Skúste pridať pred prídavné a podstatné meno zámeno tí. V prípade,  ak k slovnému spojeniu zámeno sedí, aj po prídavnom mene príde mäkké i (tí nadaní študenti, tí prefíkaní podvodníci).
  2. Ak viete, že po životných podstatných menách vzoru chlap v pluráli píšeme mäkké i (lekári, seniori, šoféri, maliari), je jednoduchšie si zapamätať, že aj po prídavnom mene bude na konci mäkké i (výborní lekári, milí seniori).
  3. Ak je nablízku jeden pekný chlap, je to celkom bežná vec. Ak sú všade naokolo samí pekní chlapi, všetky ženy sú z toho namäkko. Z tejto ,,mäkkosti“ možno vznikla aj táto gramatická výnimka. Keď sa však s nimi ženy stretávajú častejšie (skloňujú ich v ostatných pádoch), počiatočný ,,WOW“ efekt zovšednie, ženy už viac nie sú namäkko a mäkké i vystrieda ypsilon. 🙂

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.