Pred časom sme sa venovali upírom a tentokrát sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na zombie. V literatúre sa po prvýkrát stretávame so zmienkou o nemŕtvych bytostiach už v Epose o Gilgamešovi a v ľudových povestiach