VIETE, AKO VYKÁ VÔL?

bull_2-wallpaper-1366x768 (1)

Vykanie patrí k prostriedkom, ktorými preukazujeme úctu svojmu komunikačnému partnerovi. Je však úctivé, ak vykáme nesprávne?


Ako to má vyzerať?

  1. Základným a kľúčovým pravidlom pri vykaní v slovenčine je, že sloveso používame vždy v osobe množného čísla (boli, mohli, išli, chceli atď.).

Pravdepodobne vplyvom susednej češtiny, ktorá používa tvary 3. osoby jednotného čísla (po našom bol/bola, mohol/mohla, išiel/išla, chcel/chcela) často dochádza k tzv. „bolkaniu“, ktoré sa v slovenčine považuje za nesprávne.

V praxi to teda znamená, že napríklad kolegovi v práci nepovieme mohol by ste mi poslať, ale mohli by ste mi poslať. Podobne kolegyňu neupozorníme slovami asi ste sa pomýlila, ale asi ste sa pomýlili.

  1. Rod osoby sa vyjadruje iba v mennej časti (ak sa vo vete nachádza). Môže ju tvoriť prídavné meno, príčastie, číslovka alebo zámeno.

V prípade ženy teda správne povieme boli by ste taká láskavá, v prípade muža boli by ste taký láskavý, pričom, ako hovorí bod č.1, sloveso si zachováva tvar 2. osoby množného čísla (boli). Podoby bola by ste taká láskavá alebo bol by ste taký láskavý, v ktorých je sloveso v 3. osobe jednotného čísla, sú nesprávne.

Chyba sa často robí aj v prípadoch typu boli ste sama/rada, boli ste sám/rád (nesprávne: bola ste sama/rada, bol ste sám/rád).

A ako si to zapamätať?

Aby ste nemuseli celú vetu analyzovať, pomôcť môže táto vtipná, no ľahko zapamätateľná pomôcka:

„Kde ste bola“, „kde ste bol“,

takto vyká iba vôl.

Ten kto chodil do školy,

vyká pekne „kde ste boli“.

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.