Ako bojovať s kreatívnou krízou? Skúste zmeniť kreatívne zložky!

Kreativita je schopnosť prichádzať s novými nápadmi a originálnymi riešeniami. Žiaľ, nie vždy funguje tak, ako by sme chceli. Občas ide len o zlý deň, lenže niekedy môže kreativita haprovať dlhšie obdobie, až sa človek natrvalo ocitne v kreatívnej kríze. Čo s tým?  

James Melvin Rhodes, americký vedec a jeden z najdôležitejších výskumníkov kreativity, prišiel v 60. rokoch minulého storočia s teóriou o štyroch zložkách kreativity. Ide o faktory, ktoré významne ovplyvňujú našu kreativitu, a to kreatívna osoba (the creative person), kreatívny proces (the creative proces), kreatívny produkt (the creative product) a kreatívne prostredie (the creative environment).

V kreatívnej kríze v písaní môže pomôcť zamyslieť sa nad jednotlivými zložkami a pokúsiť sa upraviť alebo zmeniť niektoré z nich, aby sa kreativita vrátila v plnej sile. 

Kreatívna osoba

Ako vo všetkom, aj tu je najdôležitejšie začať najprv od seba. Aby sme mohli naštartovať kreativitu, potrebujeme nové podnety a zážitky, ktoré dodajú energiu a inšpiráciu. Neznamená to rovno skočiť bungee jumping, ale určite nezaškodí návšteva nového miesta, skúšanie nových aktivít, či zoznámenie sa s novými ľuďmi

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že veľmi vie pomôcť aj príjemný rozhovor so starým známym alebo známou, ktorých som dlho nevidela. Na naštartovanie kreativity sa nie vždy musíme vrhnúť v ústrety novému, niekedy stačí zastaviť sa a upriamiť pozornosť na to, čo je už za nami a čo sme možno doposiaľ zanedbávali. 

Kreatívny proces

Kreatívny proces je spôsob, akým pristupujeme ku kreativite. Na začiatok je dobré uvedomiť si, ako narábame s kreativitou teraz, či poznáme alebo používame nejaké kreatívne techniky alebo si len jednoducho sadneme a čakáme, kým nás kopne múza (to je možno ten najhorší spôsob zo všetkých). 

Mojou najobľúbenejšou metódou je vytváranie mentálnych máp. Ide o zaznamenávanie myšlienok, ktoré mi napadnú v súvislosti s prácou, ktorú mám vykonať. Najprv sú to úplne zjavné veci, ktoré spisujem do bubliniek na papier, až sa dostávam k viac abstraktným alebo k takým, ktoré na prvý pohľad nemajú zjavnú súvislosť. Následne sa ich snažím poprepájať. Väčšinou ma pri tom napadne niečo nové alebo objavím to, čo mi predtým unikalo. 

Na škodu nie je prečítať si knihy o tvorivom písaní. Odporúčam The Science of Storytelling alebo O psaní od Stephena Kinga. Na Youtube sa dá tiež všeličo vyhľadať a ak viete po anglicky, objavíte veľkú ponuku online kurzov o písaní. 

Na Knižných Červoch nájdete série článkov o kreatívnom písaní: Píšem poviedku, Píšem horor a šem článok.

Kreatívny produkt

Kreatívny produkt je výsledok kreatívnej práce. Čo sa týka mňa, ak sa mi s ním nedarí, skúsim ho trochu obmeniť, ale zároveň nechodím príliš ďaleko. Napríklad, keď chcem napísať poviedku, ale nejde mi to, skúsim vytvoriť krátku báseň alebo napíšem článok na ľubovoľnú tému (tento je tiež jedným z nich 🙂). Stále je to hra so slovami, pri ktorej mi nakoniec môže napadnúť aj námet na poviedku.

Kreatívne prostredie

Kreativitu môže naštartovať aj zmena prostredia. Z vlastnej skúsenosti viem, že niekedy vie pomôcť aj taká banálna vec, ako presun z jednej izby do druhej. Zmena môže byť aj väčšia. Už som písala aj v knižnici, v kaviarni či v parku na lavičke a vždy mi to prinieslo nejaký výsledok. 🙂

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.