Bol Shakespeare skutočným autorom svojich diel?

Anglický básnik a dramatik William Shakespeare (1564 – 1616) je považovaný za jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších autorov všetkých čias. Jeho slová sa nám prostredníctvom stále novších adaptácií a vydaných diel prihovárajú dodnes. Sú to však skutočne jeho slová? Debata o tom, či bol Shakespeare naozaj autorom diel, ktoré sú mu prisudzované, sa vedie už niekoľko storočí. V článku vám priblížime niektoré zo základných teórií.

Prečo sa pri  Shakespearovi vynárajú pochybnosti?

Konšpiračným teóriám nahráva do kariet fakt, že s výnimkou samotných literárnych prác sa zachovali len dva Shakespearove potréty, záznam o svadbe s Anne Hathaway, niekoľko podpisov a pár ďalších dokumentov. Nezachovala sa ani jedna jediná verzia niektorej z hier napísaných jeho vlastnou rukou. S istotou sa nedá naraziť ani na dostatok dôveryhodných informácií podložených dôkazmi o jeho živote. Napriek tomu sa však prvýkrát o Shakespearovom autorstve pochybuje až v roku 1848, vyše dvesto rokov po básnikovej smrti.

Ako na základe sarkazmu vznikajú ďalekosiahle hypotézy

V polovici 19. storočia sa luteránsky učenec pôvodom z Pensylvánie Samuel Mosheim Schmucker vyjadril k vtedajšej módnej vlne, podľa ktorej sa z nedostatku dôkazov pochybovalo o existencii a živote Ježiša Krista. Schmucker vyhlásil, že potom môžno rovnako spochybňovať aj existenciu Shakespeara. Myslel to však skôr sarkasticky než vážne. Tak či onak Scmucker zasadil semienko pochybností a viacerí akademici začali uvažovať nad tým, ako je možné, že muž bez veľkých cestovateľských skúseností a formálneho vzdelania dokázal tak obšírne a znalecky opisovať právne procesy, život v iných krajinách či dvorné intrigy.

Pochybovači z radu známych osôb

Následne sa k téme vyjadrovali aj mnohí ďalší slávni ľudia, od spisovateľa Henryho Jamesa(1843-1916), cez režiséra Orsona Wellesa (1915-1985) až po psychológa Sigmunda Freuda (1856-1939). Mark Twain (1835-1910) napísal k téme esej Je Shakespeare mŕtvy? a herec a režisér Charlie Chaplin (1889-1977) sa zase vyjadril, že hry musel napísať niekto z aristokratických kruhov.

Potenciálni autori Shakespearových diel

Jedným z historicky prvých kanditátov na pozíciu „skutočného Shakespeara“ je Sir Francis Bacon (1561-1621), ktorý mal šľachtický pôvod, študoval na univerzite v Cambridge a bol scestovaný. Ako vplyvný filozof bol jednou z prvých postáv renesančného hnutia v Anglicku a  angažoval sa tiež v politike. Prípadne sa verí, že Bacon bol jedným zo spoluatorov, pričom ďalšími mali byť iní vplyvní muži doby Sir Walter Raleigh (1554-1618) a Edmund Spenser (1552-1599).

V ďalšej vlne teórií sa neskôr venovala pozornosť hlavne literárnemu predchodcovi Shakespeara Christopherovi Marlowe (1564-1593), autorovi diel ako Maltský ŽidEdward II. a Tragická história o živote a smrti doktora Jána Fausta. S pomocou porovnávania jeho prác so Shakespearovými sa podarilo nájsť viaceré zhody a podobnosti v písaní. Marlowe však zomrel už v roku 1593 a Shakespearove nové hry boli publikované ešte ďalších 20 rokov potom. Niektorí ľudia však veria, že svoju smrť len fingoval, ušiel z Anglicka a pokračoval v písaní svojich hier pod pseudonymom.

Novším ašpirantom na pozíciu reálneho Shakespeara je aristokrat žijúci na dvore kráľovnej Alžbety I. (1533-1603) oxfordský gróf Edward de Vere (1550-1604). Podľa jeho priaznivcov bol de Vere veľmi vzdelaný, pracoval ako právnik a precestoval väčšinu lokácií, v ktorých sa Shakespearove hry odohrávajú. Vie sa tiež, že de Vere sa dostal aj do Dánska. Práve to ho vraj malo inšpirovať k napísaniu Hamleta, v ktorom vlastne autenticky popísal vtedajší alžbetínsky dvor. Tvrdí sa, že popísal dvorné intrigy do najmenších detailov a tiež, že bol blízko spriaznený s kráľovnou. Podľa niektorých bol jej synom, podľa iných milencom. Preto musel mená postáv od tých skutočne žijúcich odlíšiť a to bol aj dôvod, prečo ani on sám pod vlastným menom nepísal. K de Verovi sa prikláňa napríklad aj film Rolanda Emmericha Anonymous, vďaka ktorému sa shakespearovská otázka dostala do ešte širšieho povedomia verejnosti.

Napriek mnohým teóriám a veľkému množstvu pochybností však zostáva aj tak väčšina ľudí presvedčená, že Shakespeare tak, ako ho poznáme z hodín slovenčiny a literatúry, bol skutočne autorom svojich hier. A čo vy? Čo si o tom všetkom myslíte?

Zdroj

http://www.bbcamerica.com

Knihy sú pre mňa spôsobom, ako sa zabaviť, poučiť, preniesť do ďalekých svetov a vžiť do kože fantastických hrdinov. Rada ich čítam odkedy sa pamätám a žánrom sa pri tom neobmedzujem, siahnem po detektívke a dobrodružnom príbehu rovnako ako klasickej literatúre, fantasy či rozprávkach. Rozhodujúce pre mňa totiž je, aby ma ich príbeh zaujal a niečím ma dokázal obohatiť.