Medveď – sláva a pád prvého kráľa zvierat

Keď sa povie kráľ zvierat, väčšina ľudí si hneď spomenie na leva. Nie vždy to tak bolo, pretože v dávnych časoch na tento pomyselný trón zasadal medveď. Odpoveď na otázku kedy a prečo sa to zmenilo prináša kniha Medvěd – Příběh svrženého krále.

Jej autorom je Michel Pastoureau, francúzsky historik kultúrnych dejín, ktorý sa v súčasnosti zameriava na symbolické dejiny európskych spoločností. Jeho práce prispeli zásadnou mierou k rehabilitácii heraldiky v univerzitnom prostredí a urobili z nej plnohodnotnú disciplínu. V 80. rokoch minulého storočia sa začal intenzívne zaoberať všetkými aspektmi dejín farieb a na tomto neprebádanom poli je považovaný za popredného svetového odborníka. Dodnes publikoval už viac ako štyridsať kníh, nikdy sa však neprestal venovať dejinám zvierat, beštiárov a zoológii. Záujem o túto oblasť si zachováva už od roku 1972, kedy obhájil diplomovú prácu o stredovekom heraldickom beštiári.

Kniha ponúka fascinujúci pohľad do histórie a európskej mytológie. Je rozdelená na tri časti. Prvá zachytáva dobu od paleolitu až po feudálnu dobu, kedy bol medveď vnímaný ako uctievané zviera vo forme boha, kráľa zvierat a dokonca príbuzného človeka.

Ďalšia časť už zachytáva počiatky nepriateľstva voči tomuto zvieraťu, ktoré pramenia najmä zo snahy cirkvi rozširovať svoju vieru. Kresťanskí teológovia bojovali proti medveďovi nielen v symbolickej a mytologickej rovine, ale postarali sa aj o systematické prenasledovanie a zabíjanie medveďov vo voľnej prírode. Druhá časť knihy sleduje obdobie od panovania Karola Veľkého po svätého Ľudovíta. Medveďa spočiatku premôžu svätci, ktorým v rôznych podobách slúži, neskôr sa už stáva zosobnením diabla. Na tróne kráľa zvierat ho začína nahrádzať lev ako predstaviteľ Ježiša Krista.

Tretia časť knihy zachytáva obdobie od konca stredoveku po súčasnú dobu. Podáva smutný obraz o zvrhnutom kráľovi zvierat, ktorý sa z neohrozeného pána lesa premenil na týrané a ponižované zviera na jarmokoch a neohrabaného hlupáka v literatúre a ľudovom rozprávaní. Nepravdivé a zväčša negatívne tvrdenia o medveďovi sa začali vyvracať až s postupným rozvojom vedy a zoológie. Kniha sa v skratke venuje aj súčasnému vnímaniu medveďa, najmä v podobe plyšového medvedíka, ktorý si našiel svoje miesto hádam v každej detskej izbe.

,,Od tohoto data – počátku 13. století – byl s majestátností medvěda konec. Šelma byla ponižována nejen v bajkách a příbězích o zvířatech, ale i v dalších literárních textech, příslovích, ikonografii, a dokonce i v každodenním životě. Nyní byla k vidění na řetězu a s náhubkem na trzích, kde tančila nebo prováděla ubohé akrobatické kousky. Doprovázela tak komedianty a kejklíře, jež poslouchala jako smutný a odevzdaný šašek. Kdokoli se k ní mohl bez obav přiblížit. Obojek a řetěz medvědovi znemožňovaly útěk, náhubek mu nedovoloval kousat, psi už se ho nebáli, a dokonce i děti mohly přijít až k němu a pokoušet ho, sahat na něj, vysmívat se mu nebo ho vzácněji krmit a projevit lítost nad jeho osudem.“

Kniha je vhodná pre všetkých milovníkov histórie a mytológie. Nesie sa v melancholickom duchu a sleduje uctievanie a následné utrpenie jedného zvieracieho druhu naprieč dejinami, spôsobené najmä ľudskou hlúposťou a náboženským prenasledovaním. Sám autor sa na momentálny stav populácie medveďov hnedých pozerá negatívne a predpovedá ich postupné vyhubenie.

Názov: Medvěd – Příběh svrženého krále

Originálny názov: Lóurs. Histoire d´un roi déchu

Autor: Michel Pastoureau

Preklad: Irena Kozelská

Vydavateľstvo: Argo

Rok vydania: 2011

Počet strán: 320

Ak vás recenzia zaujala, knihu Medvěd – Příběh svrženého krále si môžete zakúpiť tu.

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.