Nepriznaná: Romantické čítanie o osudovej láske v tieni slovenských dejín

Kniha Nepriznaná s podtitulom Milovala som Ľudovíta Štúra je novinka od Michaely Elly Hajdukovej. Zameriava sa na vzťah medzi Adelou Ostrolúckou a Ľudovítom Štúrom.

Príbeh otvára mladá spisovateľka a docentka Daniela Dubnická, ktorá po smrti a odhalenej nevere snúbenca prechádza životnou krízou. Jedného dňa sa jej zjaví Ľudovít Štúr a následne sa ocitá v minulosti v koži Adely Ostrolúckej.

Je vidno, že si autorka dala záležať, aby verne vyobrazila dobu aj život Adely Ostrolúckej, naštudovala si literatúru a navštívila miesta, kde žila. V knihe toto pátranie popisuje a prikladá aj zoznam zdrojov, odkiaľ čerpala informácie. Páči sa mi, že príbeh prezentuje ako beletriu a nie ako históriu, keďže neexistuje dostatok dôkazov, ktoré by tento vzťah potvrdzovali.

Príbeh pozostáva z troch častí. Prvá a posledná sa odohráva v prítomnosti, stredná a zároveň najrozsiahlejšia v minulosti. Druhá časť je najzaujímavejšia. Mohla byť publikovaná aj samostatne, ale chápem, že prelínanie minulosti a prítomnosti patrí k autorkinmu štýlu.

Adela Ostrolúcka je zobrazená ako mimoriadne vzdelaná a inteligentná žena, ktorá mala prehľad v mnohých oblastiach. Ovládala niekoľko jazykov a na svoju dobu mala veľmi pokrokové názory. Ústrednou témou príbehu nie je len romanca medzi ňou a Štúrom, ale aj život v multietnickej  krajine, kde Maďari aj Slováci začínajú bojovať za svoje práva.

Čo mi vadilo asi najviac bola idylka, v ktorej kladné postavy akoby vôbec nemali negatívne vlastnosti. Ak aj boli nejaké negatíva spomenuté, tak to bolo štýlom, aby vyzneli pozitívnom svetle. Týka sa to najmä Štúra, ktorý bol určite významným politikom, jazykovedcom, redaktorom a spisovateľom, ale na druhej strane súhlasil napríklad s vtedajšími protižidovskými opatreniami v Rusku.

Rovnako je to aj so slovenským dedinským prostredím v 19. storočí, kde neboli len pekné tradície, zvyky a uvedomelý národ bojujúci za svoje práva, ale rozšírený bol aj alkoholizmus, chudoba a zaostalosť. Práve to spustilo neskorší masový odchod nielen Slovákov za prácou do Ameriky. Beriem to však tak, že nejde o reportážnu literatúru, ale o román pre ženy. Štúr sám patril do romantizmu, ktorý slovenský národ v mnohom idealizoval.

Celkovo hodnotím knižku ako príjemné čítanie. Autorka spracovala veľmi zaujímavú tému, o ktorej sa veľa hovorí, ale málo o nej vieme. Určite nesklame nikoho, kto dychtí po romantickom príbehu o osudovej láske v tieni našich dejín.

Autor: Michaela Ella Hajduková

Vydavateľstvo: Motýľ

Rok vydania: 2017

Počet strán: 238

Ak vás recenzia zaujala, knihu Nepriznaná si môžete zakúpiť tu.

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.