Píšem skvelý článok: 2. Tri kroky k osnove článku

Tento článok je súčasťou série Píšem skvelý článok.

Ak chcete napísať zaujímavý článok, potrebujete získať hodnotné informácie. Ich zoradením vytvoríte osnovu článku.

1. Získajte potrebné informácie

Ak ste si už definovali tému, môžete začať vyhľadávať informácie. Bežne sa stáva, že si ľudia naštudujú niekoľko rôznych zdrojov a potom si sadnú k počítaču a zrazu nevedia, o čom písať. Chyba spočíva v tom, že si nerobili poznámky. Ak natrafíte na myšlienku alebo informáciu, ktorá sa vám hodí do článku, zapíšte si ju spolu so zdrojom.

2. Rozrieďte informácie

Keď máte zaznamenané poznámky, rozrieďte ich do skupín. Tieto skupiny sú zárodky budúcich odsekov. Ku každej môžete priradiť pracovný názov, ktorý neskôr pretvoríte na podnadpis.

3. Zoraďte skupiny informácií

Vytvorené skupiny informácií zoraďte do správneho poradia, aby osnova článku dávala zmysel. Teraz už len ostáva, aby ste vaše poznámky transformovali do viet a vytvorili ucelené odseky. Týmto spôsobom jednoducho napíšete telo článku za omnoho kratší čas, ako keby ste si sadli ku klávesnici a písali, čo vás napadne. Každá práca je ľahšia a rýchlejšia, keď je organizovaná.

V nasledujúcom článku prezradím viac o tom, akým spôsobom vkladať informácie do článku.

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.