Píšem skvelý článok: 3. Ako vkladať informácie do článku

Tento článok je súčasťou série Píšem skvelý článok.

Ako čo najefektívnejšie odovzdať informácie a zároveň neunudiť čitateľa k smrti?

Čo je perex a ako ho napísať

Perex je krátky a výstižný úvodný opis článku, ktorý sa nachádza hneď pod titulkom. Je to miesto, kde sa čitateľ rozhodne, či bude pokračovať v čítaní. Nemal by byť dlhší ako päť viet.  Jednoducho a stručne by mal vysvetliť, čoho sa článok týka. Môže byť zvýraznený kurzívou alebo boldom.

Najdôležitejšie na začiatok

Predstavte si článok ako obrátenú pyramídu. Na prvej úrovni sa nachádzajú najdôležitejšie informácie. Často odpovedajú na otázky kto?, čo?, kedy? a kde? sa niečo stalo. Na druhej úrovni sa môžu nachádzať odpovede na otázky ako? a prečo?, pričom ďalšie časti informujú o dôležitých detailoch a ďalších informáciách s klesajúcim významom. 

Kľúčové slová

Kľúčové slová sú frázy, ktoré ľudia vyhľadávajú, keď sa snažia získať informácie na internete. Ak ich vhodným spôsobom zakomponujete do článku, vo vyhľadávačoch ako napríklad Google sa objavíte na vyšších priečkach vo výsledkoch vyhľadávania, čo zaručí viac čitateľov. Najvhodnejšie je kľúčové slová písať v základnom tvare do titulku a podnadpisov článku. Zakomponovanie kľúčových slov musí pôsobiť prirodzene. Radšej ich vynechajte než by mal text pôsobiť umelo a silene.

Obmedzte vatu

Ako sa vyhnúť vate? Vety, ktoré neprinášajú žiadnu informáciu, sú zbytočné. Neopakujte to, čo ste už povedali. Neodbáčajte k iným témam, držte sa toho, čo ste si zaumienili článkom vyjadriť. Nepreháňajte to s interpunkciou. Otázok, zvolaní a pokračujúcich myšlienok v štýle troch bodiek by malo byť úplné minimum. Píšete úvahu alebo článok?

Prvý a posledný odsek preč?

Možno ste už túto radu počuli. Keď dopíšete článok, odstráňte prvý a posledný odsek. Toto odporúčanie je vhodné skôr pre menej skúsených autorov, ktorí majú tendenciu rozpisovať sa. Ak je vaše písanie na dobrej úrovni, nepoužívajte ho.

Nesnažte sa byť príliš korektní

Nech robíte čokoľvek, vždy sa nájde niekto, kto vás bude kritizovať.  Nesnažte sa vyhovieť každému, pretože to nie je možné. Najjednoduchšou cestou je byť úprimný a ľudský. Ak sa chystáte vyjadriť k nejakej téme, vyhýbajte sa slovným spojeniam ,,podľa môjho názoru“ a ,,myslím si“. Ak sa pod článok plánujete podpísať, každému je jasné, že sú to vaše myšlienky.

Vyjadrenie emócií prostredníctvom smajlíkov

Názory, či smajlíky patria alebo nepatria do článkov sú rôzne. Veľa závisí od toho, o aký článok ide. Ak hodíte pár smajlíkov do článku o letnej dovolenke, ktorý bude uverejnený na vašom blogu, je to určite v poriadku. Na druhej strane, smajlíky v novinovom článku by nevyzerali najprofesionálnejšie. Ich úlohou je vyjadrenie emócií v texte, ale ostrieľaní autori to dokážu aj bez nich.

Určite sa však zhodneme na tom, že používanie smajlíkov je veľmi populárne. Čitatelia na nich reagujú ako na výrazy ľudských tvárí, pôsobia priateľsky, zjednodušujú zapamätávanie informácií a uľahčujú prijímanie negatívnych správ. 🙂

V nasledujúcom príspevku sa budeme venovať forme článku.

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.