Píšem poviedku: 9. Prečo písať jednoducho?

Tento článok je súčasťou série Píšem poviedku. Kompletný zoznam článkov nájdete tu.

V jednoduchosti je krása a platí to aj o písaní. Stačí, keď si sami položíte otázku, aký text sa vám lepšie číta. Krkolomné súvetia na päť riadkov alebo krátke a výstižné vety, ktoré vás rýchlo oboznámia s obsahom?

Doba praje jednoduchosti

Žijeme v rýchlej a uponáhľanej dobe. Čítanie nie je len nerušená činnosť v mäkkom kresle so šálkou čaju. Ľudia čítajú aj na autobusových zastávkach, v kaviarňach, na kúpaliskách, jednoducho na miestach, kde je veľa rušivých vplyvov, ktoré sťažujú sústredenie. Navyše sú to práve poviedky, ktoré bývajú dostupné voľne na internete alebo publikované v online zborníkoch. Je pravdepodobné, že si ich ľudia prečítajú na mobile alebo čítačke napríklad cestou do práce. Ak chcete, aby si čítanie viac vychutnali, prispôsobte sa im a píšte jednoduchšie.

Čo znamená písať jednoducho?

Jednoduché a zrozumiteľné texty si nezamieňajte s vetami zo šlabikára typu ,,Eva má mamu a mama má Evu“. Ak chcete, aby bola poviedka písaná jednoduchým štýlom, vyvarujte sa zbytočností. K tým najčastejším patria:

  • súvetia na niekoľko riadkov
  • krkolomné vetné konštrukcie
  • zbytočné metafory a prirovnania
  • veľa prídavných mien a prísloviek
  • zdĺhavé opisy a zamyslenia
  • používanie príliš odborných výrazov
Jednoduchosť a slovná zásoba

Písať jednoducho neznamená používať tie isté slová. Práve naopak. Treba sa vyhnúť opakovaniu slov a mien, aby text nepôsobil ako školácky sloh. Ak vám nestačí slovná zásoba, pomôžte si synonymickým slovníkom, ktorý je dostupný aj online.

Častou chybou býva prílišné používanie mien hlavných postáv. Ak sa hlavná hrdinka volá Jana, nemusíte ju tak označovať zakaždým. Skúste napríklad mladá žena, o pár riadkov použite slovo červenovláska a pod.

Správna miera

Ako zistiť, či text nie je príliš kostrbatý a zložitý? Riešenie je celkom jednoduché. Prečítajte ho nahlas. Ak sa vám podarí text prečítať plynulo bez prerušovania, ste na tej najlepšej ceste. 

V nasledujúcom článku si povieme, ako písať priamu reč.

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.