Problém genetickej dedičnosti v diele Oliver Twist

Problém genetickej dedičnosti rieši to, do akej miery a ako konkrétne je ľudské správanie predurčené genetickou výbavou, ktorú sme dostali od rodičov a nakoľko je formované prostredím, v ktorom človek vyrastá. 

Naozaj všetko, čo človek v živote urobí, je geneticky predurčené? Do akej miery je naša osobnosť zakódovaná v našej DNA, vrátanie zdravia a náchylnosti na choroby, bohatstva i vzdelania, ktoré v živote dosiahneme? A naopak, nakoľko sme produktom prostredia a ľudí, s ktorými rastieme a žijeme? Môžeme z dieťaťa nevzdelaných asociálov vhodnou výchovou vyformovať inteligentného, úspešného a rozhľadeného človeka?

Morálne čistý Oliver Twist

Úlohou tohto článku nie je tento spor vyriešiť. Chcem len poukázať na to, aká bola teória dedičnosti populárna v 19. storočí, čo badať aj v klasických dielach tej doby. Román Oliver Twist je dielom jedného z najlepších spisovateľov všetkých čias, Charlesa Dickensa. Ide o román so sociálnou tematikou, ktorý rozpráva príbeh opustenej siroty, ktorá si hľadá cestu za šťastím. Oliver Twist vyrastal v sirotinci a neskôr sa stretával s kriminálnikmi a tou najhoršou londýnskou spodinou.

Napríklad Jack Dawkins, prezývaný Lišiak, je zlodej a podvodník, ktorý sa nad svojimi činmi nezamýšľa a na prvý pohľad je jasné, že nemá za lubom nič dobré. Oproti tomu Oliver Twist je pekný, morálne čistý, má širokú slovnú zásobu a uhladený spôsob vyjadrovania. Je na svoj vek vyspelý a rozumný, chápe rozdiel medzi zlým a dobrým konaním, hoci príkladné správanie vo svojom okolí nevidí. Kde sa to naučil? Oliverova matka bola žena z vyššej spoločnosti, dcéra námorného dôstojníka z bohatej a váženej rodiny. Takejto žene sa predsa nemôže narodiť zlé dieťa, hoci by aj vyrastalo medzi kriminálnikmi.

Deti jednej matky a dvoch otcov

Ešte lepšie zobrazený vplyv dedičnosti môžeme vidieť v diele francúzskeho spisovateľa Émile Zola. V románovom cykle Rougon Macquart píše o rodine, ktorá je rozdelená na dve časti. Jedna časť pochádza od jedného, druhá časť od druhého milenca tej istej ženy. Polovica rodiny je pracovitá, čestná a zodpovedná, kým tá druhá je hrubá, lenivá, nezodpovedná, schopná aj tých najhorších skutkov.

A čo vy, milí čitatelia? Spomínate si na nejakú knihu, kde ste si všimli niečo podobné?

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.