Ženy a moc: Paralely potláčania hlasu žien v antike a v súčasnosti

Mary Beard je profesorka antickej histórie na Univerzite v Cambridge, kde sa zaoberá históriou antického Grécka a Ríma. Kniha Ženy a moc: Manifest ponúka prepis jej prednášok – Hlas žien na verejnosti a Ženy pri moci.

V prvej časti knihy sa autorka venuje téme potláčania hlasu žien na verejnosti, pričom používa príklady z antiky, ktoré sa v rôznych podobách prejavujú v západnej spoločnosti dodnes. Krátko analyzuje prejav kráľovnej Alžbety v Tilbury a bývalej otrokyne a bojovníčky za práva žien Sojouner Truthovej.

Témou druhej časti je postavenie žien v spoločnosti, najmä na vysokých postoch. Autorka rozoberá útoky voči ženám na sociálnych sieťach a porovnáva rozdielne reakcie verejnosti na rovnaké chyby žien a mužov. Paralely s dneškom opäť nachádza v antike, najmä v príbehu Medúzy, ktorá bola použitá aj počas amerických prezidentských volieb v súboji medzi Donaldom Trupom a Hilary Clintonovou. Spomína aj ďalšie známe političky súčasnosti a poukazuje na to, ako sa vo svojich politických rolách prezentujú.

Zdroj: pharos.net

Aby som to otočila: nemáme žiadnu predstavu o tom, ako vyzerá mocná žena, vieme len, že vyzerá ako chlap. V tradičnom nohavicovom kostýme alebo minimálne v nohaviciach , ktoré nosí toľko západných političiek od Angely Merkelovej po Hillary Clintonovú a ktoré sú pohodlné a praktické; môžu tiež naznačovať odmietnutie stať sa figurínou z výkladu, čo je osud mnohých manželiek vrcholových politikov, ale nohavice sú aj jednoduchou taktikou – rovnako ako zníženie tónu hlasu – to, aby sa ženy viac podobali mužom a zapadli do mocenskej roly.

V poslednej časti Doslov sa krátko zaoberá hnutím MeToo. Zdôveruje sa so znásilnením a opisuje, ako sa ho snažila sama pred sebou racionalizovať.

V prvej z nich došlo k predvídateľnému posunu od ,,znásilnenia“ k ,,zvádzaniu“: nebola som zdolaná či prinútená, nech sa už v staničnom bufete stalo čokoľvek, šlo o ,,presviedčanie“, či skôr o výber z mojej strany. V skutočnosti som túto eufemickú verziu porozprávala aj priateľom po príchode do Ríma: sťažovala som sa, že ma v Miláne ,,začal baliť“ jeden chlap, s ktorým som vo vlaku skončila v posteli; slovo ,,znásilnenie“ som ani len nespomenula.

Knižka je veľmi krátka a dá sa prečítať do dvoch hodín. Na malom priestore sa objavuje mnoho situácií zo súčasnosti doplnených antickou mytológiou a autorkiným suchým humorom. Číta sa ľahko, pričom je doplnená o obrázky a ilustrácie.

Autorka: Mary Beard

Originálny názov: Women and Power: A Manifesto

Vydavateľstvo: Inaque

Rok vydania: 2020

Počet strán: 200

Ak vás článok zaujal, knihu Ženy a moc si môžete kúpiť v Martinuse

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.