Ako napísať knihu ľahko a rýchlo? Stačí sa vopred pripraviť

Písanie románu, poviedky alebo iného literárneho útvaru vám pôjde omnoho ľahšie, ak sa naň vopred pripravíte.

Téma vám musí byť blízka

Nevyberajte si tému len preto, že je momentálne v kurze. Píšte o tom, čo ste zažili, čo je vám blízke, čo vás zaujíma alebo v čom sa vyznáte. Vaše vedomosti, zážitky a záľuby potom rozviňte svojou predstavivosťou. Napr. ak chcete napísať knihu o páre, ktorému sa narodilo postihnuté dieťa, najlepšie je, ak sami takéto dieťa vychovávate, poznáte takú rodinu alebo s takými deťmi pracujete. Rovnako sa nesnažte preraziť detektívkou, ak ste žiadnu nečítali ani nevideli a tento žáner vás vôbec nezaujíma.

Urobte si rešerš ohľadom kľúčových faktov

Vyhľadajte odborné informácie o danej téme a preverte si ich. Príbeh musí byť vystavaný na kľúčových faktoch a nie na neoverených výmysloch. Spočiatku sa nemusíte zaoberať drobnými logickými detailmi, základné informácie však musíte mať ešte predtým, než začnete písať.

Načrtnite si základnú kostru príbehu

Vytvorte si štruktúru príbehu so základnými situáciami a zápletkami. Nemusíte zachádzať do detailov, ale mali by ste vedieť čo, ako, kedy, kde a prečo sa stane a ktoré postavy sú v jednotlivých pasážach kľúčové. Je prirodzené, že vás mnohé veci napadnú počas písania, ale základnú kostru si pripravte vopred.

Spíšte si charakteristiky hlavných postáv

Vopred si pripravte krátke charakteristiky hlavných postáv, ktoré sa týkajú stručného opisu ich výzoru, povahy, minulosti a motívov konania. Pomôže aj to, ak si pripravíte diagram ich vzájomných vzťahov a interakcií.

Cieľ a plán písania

Stanovte si dátum, kedy má byť kniha hotová. Musí to byť reálny cieľ s ohľadom na vaše ďalšie povinnosti a množstvo voľného času. Tento cieľ si potom rozdeľte na menšie časti, napr. do konca februára napíšem tri nové kapitoly. Dosahovanie menších cieľov vás bude viac motivovať a ťahať dopredu. Najlepšie je, ak budete písať v pravidelných intervaloch v určitom čase, napr. v pondelok, v stredu a v sobotu vždy od 19:00 do 20:00.

Detaily si nechajte na neskôr

V prvej verzii príbehu nemusíte príliš dbať na detaily a logické súvislosti. Budete ich riešiť až po dokončení a upravovaní prvej verzie. Inak by vás len zbytočne zdržovali a odrádzali od písania.

Písanie nesmie byť váš koníček

Táto rada môže znieť bizarne, ale ak naozaj chcete napísať vlastnú knihu, napr. 200-stranový román za pol roka, musí sa táto činnosť stať pre vás povinnosťou. Koníčkom a záľubám sa venujeme, keď sa nám chce, povinnostiach aj vtedy, keď sa nám nechce, lebo proste musíme. Väčšina ľudí sa do písania knihy pustí s veľkým zápalom, ale po niekoľkých dňoch či týždňoch nadšenie opadne. Písanie knihy prebije lenivosť alebo iné možnosti, ako tráviť voľný čas. Väčšina spisovateľov, ktorí sa svojím povolaním dokážu uživiť, pracujú na knihe každý deň v rovnakom čase. Nie vždy sa im chce sadnúť k počítaču a ťukať do klávesnice, ale vedia, že buď budú písať pravidelne alebo si musia hľadať nové zamestnanie.

Takže ešte raz si zhrňme, čo treba urobiť predtým, ako začnete písať:

  1. Vyberte si tému
  2. Urobte si rešerš
  3. Vytvorte štruktúru príbehu
  4. Vytvorte charakteristiky hlavných hrdinov
  5. Stanovte si cieľ a plán písania

Napadli vás ďalšie rady, ako si uľahčiť prípravy na písanie? Podeľte sa o ne v komentároch.

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.