Jazyky fantastických svetov: Tolkienova Stredozem

Okrem jazykov vybudovaných na prastarých historických základoch poznáme aj fiktívne jazyky, ktoré čiastočne čerpajú z už existujúcich jazykov a boli vytvorené vo väčšine prípadov špeciálne pre literárne a filmové diela. Postupne vám niekoľko z nich predstavíme, pričom začíname majstrom lingvistiky a písaného slova, anglickým spisovateľom J. R. R. Tolkienom a jeho prínosom do vôd jazykov sveta.

Pozadie celého príbehu

Profesor John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) bol filológom špecializujúcim sa na prastaré germánske jazyky, hlavne starú angličtinu a celý život nadšene vytváral fiktívne jazyky, ktoré sa snažil prepracovať do najmenších detailov. Už v mladom veku napríklad vytvoril zo španielčiny odvodenú, ale nedokončenú naffarštinu, neskôr sa upäl ku gótskemu jazyku a od neho sa presunul k fínskemu vplyvu. Aby nadobudli jeho jazyky hlbšiu podstatu a autenticitu, túžil im vytvoriť históriu, spojenú s mytológiou a samotnými obyvateľmi, ktorí by týmito jazykmi rozprávali. A tak vlastne vzniká jedna z prvých ideí, ktoré neskôr viedli k napísaniu trilógie Pán Prsteňov, diel Hobit Silmarillion ako aj ďalších kníh a príbehov. Celkovo možno v Tolkienových prácach naraziť na desiatky jazykov a mnohé dialekty, nie všetky sú však rovnako prepracované a rozšírené, preto sa pozrieme na päť, respektíve šesť hlavných z nich.

Elfské jazyky

Jazyk vznešených a vzdelaných elfov, označený neskôr ako Quenijčina (Quenya) je najprepracovanejším, ktorý Tolkien kedy vytvoril. Jeho slovnú zásobu a gramatiku rozširoval a prehlboval takmer celý život. Okrem rozhovorov postáv vytvoril Tolkien v jazyku elfov aj mnohé básne a piesne. Je čiastočne inšpirovaný fínčinou a k jeho zaujímavostiam patrí, že rozoznáva štyri čísla podstatných mien (singulár, plurál, duál, partitívny plurál) a desať pádov (okrem tradičných od nominatívu po inštumentál aj allatív, ablatív a dva ďalšie). Príklady niektorých slov v elfskom jazyku quenijčina: ëar (more), lótë (kvet), nár (oheň), minyan (prvý), rokko (kôň), sinda (sivý). Ďalší elfský jazyk je sivá elfčina – sindarčina, ktorá má naopak svoje korene vo velštine, anglosaštine a starej nórčine. Príklady pár slov v tomto jazyku: gaer (more), loth (kvet), naur (oheň), annûn (západ Slnka), elda (hviezda), galadh (strom).

Jazyk trpaslíkov/Khuzdul

Keďže v príbehoch Stredozeme trpaslíci používajú väčšinou obecnú reč, ich vlastná je pomerne tajomná a neznáma. Tým pádom sa do nej neprenieslo ani toľko vplyvov iných jazykov a zachovala si vlastnú originálnu podobu. Trpasličí jazyk sa runami zapisuje do skál podobne, ako to využívali kedysi staré škandinávske jazyky. Z Pána Prsteňov poznáme napríklad výraz “Khazad-dûm”, ktorý znamená “Trpasličia sluj” a ktorým trpaslíci označovali Moriu.

Západčina/obecná reč

Jazyk ľudí sa v Tolkienovom svete podobá trochu na elfčinu a hovorí ním väčšina obyvateľstva Stredozeme. Je ale možné nájsť určité rozdiely v tom, ako rôzne stredozemské národy tento jazyk používajú. Pri dialógoch z Rohanu a Gondoru sa napríklad v hojnej miere používajú úctivé a zdvorilostné výrazy. Hobiti na druhej strane rozprávajú jednoduchšie a k ich obľúbeným témam patrí pohoda, ktorú vytvára dobré jedlo, pitie a kvalitný tabak.

Čierna reč

Tento jazyk využíva v Tolkienových prácach väčšina stvorení a bytostí slúžiacich Temnému pánovi Sauronovi a žijúcich v krajine Mordor. Nemá vlastné písmo a najznámejšia fráza v čiernej reči uvedená na Prsteni moci je napísaná elfčinou: “Jeden prsteň všetkým vládne, jeden všetkým káže. Jeden všetkých privedie, do temnoty zviaže”. Hlavne škreti/orkovia vo svojej komunikácii do čiernej reči pridávali mnohé vulgárne a žargónové slová. Ako hlavný inšpiračný zdroj k vytvoreniu tohto jazyka slúžila churriština, ktorej pôvod je v Arménii a ktorá bola používaná hlavne v severnej Mezopotámii približne v období 2300 – 1000 pred naším letopočtom.

Entština

Jazyk kmeňa stromov je pre ostatné národy Stredozeme ťažko vyslovovaný, aj preto sa v knihách príliš nevyskytuje. Považuje sa aj za jazyk, ktorý sa ťažko učí, a preto enti pri kontakte s cudzincami používajú elfský jazyk – quenejčinu, napríklad pri rozhovoroch Stromobrada s hobitmi. Vyjadrovanie v entskom jazyku je pomalé a zdĺhavé, pričom využíva aj rôzne odtiene samohlások a dĺžky hlások.

Jazyky Stredozeme vo filmoch

Špeciálna pozornosť sa tejto téme venovala aj vo filmových trilógiách Pán Prsteňov a Hobbit. Na jazyky Stredozeme dohliadal americký lingvista David Salo. Ten dbal na správne používanie Tolkienových výtvorov vo filmoch, pričom niektoré jazyky aj rozšíril, vytvoril v nich nápisy a preložil do elfčiny texty piesní, ktoré sa neskôr objavili aj na filmových soundtrackoch z dielne skladateľa Howarda Shorea.

Zdroje:

en.m.wikipedia.org

lotr.wikia.com

councilofelrond.com

hobbit.tolkien.sk

fantasy-scifi.net

oneil.com

Knihy sú pre mňa spôsobom, ako sa zabaviť, poučiť, preniesť do ďalekých svetov a vžiť do kože fantastických hrdinov. Rada ich čítam odkedy sa pamätám a žánrom sa pri tom neobmedzujem, siahnem po detektívke a dobrodružnom príbehu rovnako ako klasickej literatúre, fantasy či rozprávkach. Rozhodujúce pre mňa totiž je, aby ma ich príbeh zaujal a niečím ma dokázal obohatiť.