Píšem horor: 8. Útok, útek a zamrznutie

Tento článok je súčasťou série Píšem horor.

Aby príbeh pôsobil realisticky, musíte dianie v ňom realisticky opísať. Krik a zúfalé volanie o pomoc nie je jediná možnosť, ako opísať reakciu na niečo nadprirodzené, hrôzostrašné alebo život ohrozujúce.

Reakcia na stresovú situáciu väčšinou eskaluje v tomto poradí:

  • 1. zamrznutie/ustrnutie
  • 2. útek
  • 3. útok

Zamrznutie

Náhle obmedzenie pohybu, zvýšenie ostražitosti a stíchnutie sú prvotnými reakciami na niečo podozrivé, hlavne ak nevieme pôvod toho, čo nás vyrušilo. Môžete si to všimnúť, ak máte doma domáceho miláčika alebo si pozrite prírodopisný film. Ak zviera zachytí niečo znepokojivé, na chvíľu ustrnie. Ak situáciu vyhodnotí ako planý poplach, vráti sa do normálu a pokračuje vo svojej činnosti. Ak sa preukáže, že nebezpečenstvo je skutočné, prejde do ďalšej fázy, ktorou je častejšie útek než útok.

Strach však môže človeka natoľko paralyzovať, že neprejde do ďalšej fázy. Niekedy môže takéto správanie pôsobiť nelogicky, najmä ak je nebezpečenstvo už zreteľné a neodvratné. Človek sa tiež môže rozhodnúť nekonať, ak útek alebo útok v sebe nesú potenciál, že by mu bolo ešte viac ublížené.

Útek

Častejšou možnosťou než útok, je útek, lebo v sebe nesie menšie riziko. Rozhodnutie pre útek môže vyplývať z rôznych dôvodov:

  • ak existuje skutočná šanca na útek a je kam utiecť,
  • rozhodnutie pre útek môže vyplývať aj z povahy konkrétnej postavy (vedomé vyhýbanie konfliktom, nízke sebavedomie, prežité skúsenosti) a telesnej stavby (ak je protivník väčší a silnejší),
  • útek ako súčasť plánu – ak postava vie, že má niekde ukrytú zbraň alebo pozná terén, v ktorom by dokázala získať náskok a skryť sa.

Útok

Útok je často poslednou možnosťou, dochádza k nemu najmä vtedy, ak neexistuje možnosť úniku. Pre útok sa postava môže rozhodnúť, ak si je vedomá svojej sily alebo má pre ňu nejakú symboliku (je otázkou cti, odvahy, hrdina nechce pôsobiť ako zbabelec). Uprednostniť útok môžu aj postavy, ktoré majú problém s výbušnosťou, agresiou a spracovaním vlastného hnevu. V takomto prípade môže hnev prejsť až do afektu.

Fyzickému útoku môže predchádzať verbálny útok, ktorým si postava dodáva odvahu. V prípade zvierat sa môže prejaviť napríklad v podobe vrčania. Útok môže začať aj postava v nevýhode, ak chce využiť moment prekvapenia, alebo čaká, kým začne útočiť druhá strana a len odráža útoky.

Obrázok: unsplash.com

V ďalšom článku sa dozviete ako aj nelogické správanie postáv môže pôsobiť logicky.

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.