Umenie vojny: Myšlienky aplikovateľné aj v súčasnosti a nielen pri vedení vojny

Najlepšia vojna je tá, ktorá sa vôbec nezačala, ale ak sa predsa len začne, je dobré vedieť, akým spôsobom ju môžete vyhrať. V útlej knižke Umenie vojny nájdete myšlienky a rady čínskeho filozofa, generála a vojenského poradcu Sun-c´, ktorý žil v 6. storočí pred naším letopočtom.

Najlepšie ovládajú umenie vojny tí, ktorí dodržiavajú zásady morálky, disciplíny a taktiky. Potom je v ich silách zvíťaziť.

Kniha sa zaoberá vojenskou stratégiou a taktikou. Treba zobrať do úvahy, že bola písaná pred vyše dvetisíc rokmi, ale zároveň sú mnohé rady aplikovateľné aj v súčasnosti a nielen pri vedení vojny. Dajú sa zužitkovať v politike, diplomacii, biznise, vysokom manažmente a aj v každodennej medziľudskej komunikácii.

Sú cesty, ktoré netreba nasledovať, armády, na ktoré nie je dobré útočiť, mestá, ktoré nie je dobré obliehať a rozkazy vládcu, ktoré nie je dobré poslúchať.

Obsah je písaný v podobe výrokov, ktoré sú niekedy nejasné, abstraktné a bez reálnych príkladov. Nejde o žiadne príbehy, ktoré opisujú výhry a prehry armád a príčiny týchto výsledkov. K tomu sa približuje len úvod, ktorý na príklade ukazuje, ako zabezpečiť disciplínu a jednotu. Keby boli aspoň niektoré myšlienky vysvetlené obdobnou formou, kniha by bola zaujímavejšia a zrozumiteľnejšia. Takto skôr pripomína učebnicu teórie bez príkladov. Je rozdelená na kapitoly, ktoré sa zaoberajú plánovaním, taktikou, útokom, nasadením síl, zásobovaním, využitím terénu a zvedov.

Osvietený vládca a múdry generál vyhľadávajú vo svojom vojsku mužov, ktorí vynikajú nad ostatnými svojou inteligenciou a urobia z nich potom zvedov. Zaistia tým úspech svojim plánom. Od správ, ktoré dostávajú zvedovia, závisí postup celého vojska.

Nástrahou tejto knihy je jej rozsah, ktorý je veľmi malý a dá sa prečítať za hodinu. Lenže práve takéto knihy si zaslúžia dlhé čítanie, kedy sa pri každom výroku zastavíte a popremýšľate o ňom. Ak všetko prečítate rýchlo na jedno posedenie, získate dojem, že vám kniha nič nedala a bola stratou času. Umenie vojny ponúka stále aktuálne myšlienky, ale aby naozaj padli na úrodnú pôdu, potrebujú trpezlivého a hĺbavého čitateľa.

Umenie sebaovládania spočíva v schopnosti v pokoji a trpezlivo vyčkať, kým sa v radoch nepriateľa neobjaví slabosť, nedisciplinovanosť a ochabnutosť. 

Autor: Sun-c´

Vydavateľstvo: Citadella

Rok vydania: 2013

Počet strán: 85

Ak vás článok zaujal, knihu Umenie vojny si môžete kúpiť v Martinuse

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.