Kniha Život na šľachtickom dvore vám priblíži každodenný život uhorskej šľachty

Kniha Život na šľachtickom dvore od Tünde Lengyelovej vás prenesie o niekoľko storočí späť, aby ste sa stali svedkom každodenného života uhorskej šľachty.

Je rozdelená na niekoľko častí. Po krátkom predslove a úvode začína prvá kapitola, ktorá je venovaná charakteristike doby. Autorka sa zameriava na 15., 16. a 17. storočie, ktoré je charakteristické vojnovými konfliktami s Osmanskou ríšou. Opisuje dobové ideály muža a ženy a ich postavenie v spoločnosti. Následne začínajú kapitoly, ktoré sa venujú režimu dňa a starostlivosti o telo, odievaniu, stravovaniu, bývaniu a voľnému času.

Kniha sa zmieňuje o viacerých osobnostiach vtedajšej šľachty, ale do popredia vystupuje najmä rod Thurzovcov a jeho najznámejší predstaviteľ, palatín Juraj Thurzo. V kapitole o bývaní je pozornosť taktiež venovaná najmä kaštieľu v Bytči, ktorý bol rodovým sídlom Thurzovcov.

Medzi hnuteľným majetkom Juraja Berényiho bol jeden medený ohrievač, ale najznámejší je ten, o ktorom písal palatín Juraj Thurzo svojej manželke, keď mu chcela poslať ohrievač do vojenského tábora: ,,Milšia by si mi bola ty, srdce moje milé, ako ohrievač, ale pán Boh nám dopraje, aby sme spolu v dobrom zdraví líhali.“

Na knihe sa mi najviac páčili úryvky z korešpondencie zakomponované do textu. Vďaka nim spomínané osoby nevnímate ako nedotknuteľné historické osobnosti, ale skôr ako bežných ľudí.

Nie je vylúčené, že bohatá panská spoločnosť mala nielen nočné nádoby, ale aj záchody v umeleckejšom a luxusnejšom vyhotovení. Tomáš Nádasdy určite, keďže svojej manželke napísal: ,,Milovaná Oršika. Tí synovia polámali môj cestovný záchod a doniesli mi sem tvoj malý cestovný, na ktorý sa zmestí sotva polovica môjho vyschnutého zadku, a kým na ňom sedím, necítim sa inak, ako keby ma napoly naťahovali na škripec, preto ťa prosím, pošli mi sem záchodové kreslo aj spolu s vankúšom, nech môžem na ňom sedieť. Je v pitvore pred izbou, lebo keď sme očakávali pána Kinspergera, bolo vo veľkej izbe, a ja som ho potom dal do pitvora. Stoličku nech dajú na voz, kým s ňou sem dorazia. Nech ťa Boh opatruje. Tvoj starý vojvodca.“

Najväčším sklamaním je nedostatok fotografií. Takéto knihy si priam vyžadujú prepracovanú obrazovú prílohu, bohužiaľ v tejto knižke nájdete len pár fotografií, aj to čiernobielych. Ich nedostatok je najviac cítiť v kapitolách o odievaní, kde si väčšinu krásnych odevov, ktoré autorka opisuje, môžete len predstaviť. Keďže v knihe nie je dostatok obrázkov, uvítala by som aspoň menší výkladový slovník archaizmov. Niektoré názvy častí oblečenia neboli dostatočne vysvetlené.

Život na šľachtickom dvore prináša veľmi pútavé čítanie. Dozviete sa veľa zaujímavostí a takisto si uvedomíte, že šľachta z minulých storočí nám bola veľmi podobná, len žila v iných podmienkach. Príslušníci najvyšších spoločenských vrstiev sa chceli pekne obliekať, zabávať do sýtosti a vyspať v dobrej posteli. Radi sa dobre najedli, cestovali, vzdelávali sa, ale mali aj každodenné nezáživné povinnosti. A práve preto si dopriali vždy, keď na to bola príležitosť.

Názov: Život na šľachtickom dvore

Autorka: Tünde Lengyelová

Vydavateľstvo: Slovart

Rok vydania: 2016

Počet strán: 248

Ak vás kniha Život na šľachtickom dvore zaujala, môžete si ju zakúpiť tu.

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.