Dobrodruhovia: Čitateľ u nás sleduje takú malú fantasy reality show

Skupina nadšencov spoločenskej hry Dračí Doupě vytvárala počas niekoľkých rokov fantasy ságu na pokračovanie. Dobrodruhovia majú aktuálne na konte desať kníh a koordinátor projektu Slavomír Blažek prezradil, ako to celé vzniklo.

Na počiatku vášho projektu bola spoločenská hra Dračí Doupě. Môžete o nej prezradiť viac?

Hra Dračí Doupě vznikla ešte v roku 1990. Vytvorilo ju nakladeľstvo ALTAR a svojho času išlo o najpopulárnejšiu nepočítačovú fantasy hru na hrdinov v Slovenskej a Českej republike. Inšpiráciou jej bola americká hra na hrdinov – Dungeons & Dragons. Pravidlá hier sú odlišné, ale základom oboch je jeden hráč v úlohe rozprávača, kým ostatní hráči zastupujú každý jednu zo svojich postáv – hrdinov príbehu. Rozprávač vymýšľa pre ostatných hráčov príbeh, v rámci ktorého hráči plnia rôzne dobrodružné úlohy, no sami sa rozhodujú, čo a ako chcú urobiť, čo rozprávač nevie predvídať. Celý príbeh sa teda kreuje na základe interakcie medzi rozprávačom a hráčmi a vzájomnými dohodami hráčov medzi sebou. Ide teda o určitý unikátny typ hry, ktorá sa „vytvára za chodu“. Rozprávač musí vedieť primerane reagovať na rozhodnutia hráčov, musí mať pripravené viaceré alternatívy a byť schopný do veľkej miery improvizovať, aby hra nestratila dej a aby celý príbeh dával logiku. Kvalita výsledného zážitku je tak priamo závislá na tvorivosti, skúsenosti a originalite rozprávača, ale aj na rozhodnutiach hráčov.

Dobrodruhovia spájajú spoločenské hry a literatúru. Ako vznikla táto myšlienka?

Už od detstva som počas dlhých rokov hrania tejto populárnej hry prežíval odohratý príbeh. Páčila sa mi hlavne nepredvídateľnosť príbehu. K tej prispieva v prvom rade slobodná vôľa každého jedného zúčastneného hráča. Jeho nápady, myšlienky a originalita pri riešení problému. V druhom rade úspech konania každého hráča ovplyvňuje hod kockou. Tento prvok náhody dáva veľkú dávku neistoty do hraničných situácií. Človek si tak môže dávať ten najlepší pozor, ale nikdy nedokáže predvídať, kedy príde jeho posledný deň v hre. Svoje prežité príbehy som často zdieľal s niektorými blízkymi, ktorí ich vnímali ako veľmi pútavé. Po každom našom hernom stretnutí sa potom pýtali na pokračovanie. Tak vo mne skrsla myšlienka ponúknuť prerozprávanie nášho príbehu širšiemu publiku vo forme písaného textu, kde bude odohrané dobrodružstvo ucelene popísané od jeho začiatku až po koniec.

Čím sa Dobrodruhovia líšia od klasických fantasy kníh, za ktorými stojí často len jeden autor?

Myslím, že odpoveď sa nachádza už priamo v otázke. Jeden autor pre vás pripraví hlavné postavy, prostredie i zápletku a spojí ich do jedného príbehu. Avšak nech sa bude snažiť akokoľvek, stále bude za všetkými postavami, ich myšlienkami a konaním jedna myseľ. Ak si bude zakladať na dobrej zápletke, všetko okolo jej účelovo prispôsobí. V našom prípade čelíte živému svetu, v ktorom každá hlavná postava je reprezentovaná skutočným človekom zžitým s postavou, ktorý v jej mene myslí, rozpráva a koná najlepšie ako vie. Vzniká tak unikátny dej, kde nie sú účelové scény a príbeh sa môže odohrať tak, ako by nikto z hráčov na samom začiatku nečakal. Niekto by mohol povedať, že čitateľ u nás sleduje vlastne takú malú fantasy reality show.

Koľko ľudí sa podieľa na tvorbe jednej knihy? Ako tento proces vlastne prebieha?

Na samom začiatku sa tvorí príbeh hrou. Hráčov máme viac, pričom tí sa pri hre striedajú, nie vždy hrajú všetci každú časť príbehu a v priebehu deja sa teda počet ľudí mení podľa toho, ktorá postava sa v ňom vyskytuje. Príbehy máme nahrávané a archivované, aby sme si ich dokázali spätne vypočuť a spísať na ich základe text. Prvú verziu potom číta náš logický korektor, ktorý hodnotí text hlavne z pohľadu čitateľa. Dáva spätnú väzbu na jeho pútavosť, spracovanie, hľadá logické chyby a kontroluje súvislosti. Po tejto korekcii sa ešte obyčajne nechá text nejakú dobu uležať a potom sa k nemu spätne vráti jeho autor a zapracuje všetky komentáre. Následne sa posúva text k nášmu štylistickému a gramatickému korektorovi. Po úprave do finálnej podoby posielame text za hranice republiky na preklad do češtiny. Nebýva výnimkou, že spolu s prekladom prídu ďalšie komentáre k textu a prichádza k úprave aj originálnej verzie. Potom nás čaká zalomenie, typografická úprava, priložíme obrázky našich ilustrátorov a putuje sa s príbehom do tlačiarne. Ak uvažujeme o všetkých, čo prispejú svojou troškou k dielu, kým je hotová knižka, náš tím predstavuje asi desať ľudí.

Ako sa môžu ľudia zapojiť do vášho projektu, ak si chcú napríklad zahrať a stať sa autormi knihy? Musia mať prečítané predošlé publikácie?

Od minulého roka je naše veľké ťaženie ukončené. Tvorili sme ho presne desať rokov a v súčasnosti pracujeme už len na jeho vydaní. Novým tváram sa však ani dnes nebránime. Textov je veľa a nikdy nie je dosť očí na to, aby sme vychytali úplne všetky chybičky. Uplatnia sa u nás aj nadšení ilustrátori. Ale najviac v tíme postrádame niekoho, kto je zžitý so sociálnymi sieťami a kto by nám pomohol naše dielo viac zviditeľniť pre širšie rady čitateľov. Máme pocit, že napriek originalite a unikátnosti tohto projektu o ňom vie len veľmi málo ľudí, pretože dnešný svet vám ponúka rôzne možnosti na využitie voľného času. Preto je ťažké pritiahnuť pozornosť na menší projekt. Tu máme určite ešte svoje rezervy.

Čo plánujú Dobrodruhovia do budúcna?

Dnes by sme veľmi radi sústredili všetkú energiu do toho, aby sme vydali naše dielo kompletné. Veríme, že podobnému projektu sa ťažko konkuruje a že dokončená sága získa svoju popularitu a veľkú skupinu priaznivcov. Až vydanie celého diela od začiatku po koniec prinesie objasnenie niektorých zdanlivo bezvýznamných vecí a prinesie rozuzlenie všetkých dovtedy skrytých prepojení a vzťahov. Práve množstvo čiastkových hraní a drobných príbehov, ktoré vo výslednom efekte tvoria jednoliaty celok, robí z tohto diela niečo unikátne a výnimočné. Určite by sme boli radi, aby čitatelia nestratili priazeň k nášmu projektu, lebo čím bude bližšie k rozuzleniu, tým bude zaujímavejší a až s postupom času dokáže čitateľ poznať jeho skrytú hodnotu. Len tí, ktorí vydržia do konca, budú ocenení naozaj širokým poznaním, ktoré im objasní všetky súvislosti od samého začiatku po koniec. Ak bude o našu tvorbu veľký záujem a nájdu sa ľudia, ktorí nás vyzvú na vytvorenie nového sveta, nevylučujeme, že začneme hrať nový svet. A z toho by mohla byť ďalšia knižná séria. Priznám sa, že pár takých ľudí sa už objavilo. Máme radi, keď sa na tvorbe podieľa veľa ľudí, nakoľko tým náš príbeh získava väčšiu autenticitu.

Viac informácií o projekte Dobrodruhovia môžete získať na dobroduhovia.eu

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.