Píšem poviedku: 1. Čo je to poviedka?

Tento článok je súčasťou série Píšem poviedku.Kompletný zoznam článkov nájdete tu.

Možno to budete pokladať za banalitu, ale na úvod je dobré definovať, čo to vlastne poviedka je. Ide o literárne dielo epického žánru, ktoré sa od novely a románu odlišuje vo viacerých znakoch:

Rozsah poviedky

Poviedka má krátky až stredný rozsah. Čo to však znamená? Každý si môže predstaviť niečo iné, preto sa môžeme orientovať napr. podľa požiadaviek poviedkových súťaží. Známa americká súťaž pre autorov sci-fi a fantasy The Nebula Award považuje poviedku za dielo do 7500 slov, čo je približne 54 000 znakov vrátane medzier.

Keď sa pozrieme na požiadavky slovenských literárnych súťaží, súťaž Poviedka, ktorú organizuje vydavateľstvo KK Bagala, prijíma súťažné diela do 15 normostrán (27 000 znakov vrátanie medzier). Poviedka Istroconu ohraničila maximálnu dĺžku textu na 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier). Martinus Cena Fantázie stanovila maximálny rozsah poviedky do 45 000 znakov. Súťaž mikropoviedok Ohnivé pero prijíma len texty do 7500 znakov.

Dej poviedky

Čo sa týka deja, mal by byť jednoduchý a priamočiary. Zameriava sa na jednu udalosť alebo sériu udalostí v krátkom časovom rozsahu, napr. jeden deň/týždeň v života človeka.

Čas a miesto poviedky

Poviedka sa odohráva v krátkom časovom období, v priebehu pár hodín alebo dní. Je pre ňu typická miestna a časová neurčitosť. To znamená, že pokiaľ to nie je vyslovene nutné, nemusíte bližšie špecifikovať, kde a v akom časovom období sa dej odohráva. 

Postavy v poviedke

V poviedke vystupuje len pár hlavných postáv, ideálne množstvo je 2 – 3. Do príbehu už vstupujú sformované a nevyvíjajú sa. Nie je nutné, aby autor spomínal ich minulosť alebo vzhľad. Opisy postáv by mali byť striedme a do deja zakomponované akoby mimochodom.

Pointa poviedky

Záver poviedky tvorí pointa – výrazné až prekvapivé vyvrcholenie deja. Poviedka by nemala byť písaná ako príbeh na pokračovanie. Na jej konci by malo byť všetko uzavreté, jasné a vysvetlené.

Poviedka vs. novela

Medzi poviedkou a novelou nie sú presne určené hranice, preto v poviedkových súťažiach nájdeme aj poviedky, ktoré sa už dajú označiť za novely. Novela má dlhší rozsah ako klasická poviedka a opisuje súbor niekoľkých udalostí. V porovnaní s románom má jednoduchší dej a menšie množstvo postáv, ktoré majú už na začiatku príbehu pevne sformované charaktery.

V nasledujúcom článku si povieme, prečo je pre začínajúceho autora dôležité písať poviedky.

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.