Píšem poviedku: 4. Prečo je plánovanie dôležité a ako na to?

Tento článok je súčasťou série Píšem poviedku. Kompletný zoznam článkov nájdete tu.

Ešte predtým, ako sa s vervou pustíte do písania, vopred si všetko naplánujte. Písanie poviedky bude systematické a aj viac motivujúce. Pokojne si spravte tabuľku s podrobným plánom, v ktorej budete sledovať, ako sa pomaly približujete k cieľu.

Jasný cieľ

Prvé, čo by ste mali urobiť, je stanoviť si jasný cieľ a tým je dátum, kedy má byť poviedka hotová. Buďte realistický a berte do úvahy aj to, že prvotné nadšenie z tvorby poviedky rýchlo opadne a budete postupovať pomalšie. Takisto zvážte prácu, rodinu a všetky ostatné povinnosti a záľuby. Majte na pamäti overenú pravdu – pomaly ďalej zájdeš.

Stanovte si čas, kedy sa budete poviedke venovať

Určte si presný čas, ktorý venujete tvorbe poviedky. Pokojne si môžete stanoviť aj miesto, aby sa postupne z písania stal zvyk. Je možné, že kvôli tomuto novému projektu budete musieť vypustiť iné aktivity, alebo požiadať ľudí, aby vás v tom čase nevyrušovali. Napr. v stredu ráno si privstaňte a 30 minút venujte poviedke alebo v sobotu večer si na hodinu namiesto k televízoru sadnite za klávesnicu.

Menšie ciele

Hlavný cieľ si rozdeľte na menšie ciele, aby ste videli, ako napredujete. Môže to vyzerať napríklad takto:

1. týždeň: Rozhodnem sa, o akej téme budem písať a vymyslím hlavnú zápletku.

2. týždeň: Príbeh rozdelím na menšie časti a v skratke opíšem, čo sa v nich bude diať.

3. týždeň: Napíšem úvod.

Atď.

Čo keď nenapredujem tak rýchlo, ako som si želal/a?

 Ak sa vám nepodarí plniť ciele, je to normálne a v poriadku. Znamená to, že ste nesprávne odhadli svoje tempo a termíny je potrebné preplánovať. Snažte sa však plán dodržiavať a nehľadajte výhovorky. Ak ste sa napríklad zasekli v deji a neviete, ako ďalej písať, namiesto toho nad poviedkou len uvažujte, kreslite si myšlienkové mapy, a pod. Ako sa vraví, keď neprší, aspoň kvapká.

V nasledujúcom článku si povieme,  ako má vyzerať kompozícia poviedky.

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.