Píšem poviedku: 11. Pozor na gramatiku a štylistiku

Tento článok je súčasťou série Píšem poviedku. Kompletný zoznam článkov nájdete tu.

Na gramatike a štylistike záleží. Môžete vymyslieť perfektný príbeh, ale ak máte v každej druhej vete chybu, výsledný dojem nebude dobrý. Chyby sťažujú čítanie a odvádzajú pozornosť od deja. Ak nechcete pôsobiť amatérsky, dajte si ich opraviť.

Nikto nie je bezchybný

Predpokladať, že napíšete text bez jedinej chybičky, je utópia. Robiť chyby je ľudské a dopúšťajú sa ich aj profesionálni autori. Preklepy, zabudnuté čiarky, kostrbaté slovosledy či zámena y/i  sa nájdu v každom rukopise. Samozrejme, ak sa chcete stať spisovateľom, mali by ste ovládať základy gramatiky. Nezastávam však názor, že písať poviedky by mali len tí, ktorí mali v škole z diktátov jednotky. Byť úspešným neznamená robiť všetko na 100%, ale poznať svoje slabiny a vedieť, ako s nimi naložiť.

Ako odstrániť čo najviac chýb

Veľa chýb, preklepov a krkolomných vetných konštrukcií dokážete odhaliť vtedy, keď poviedku na pár týždňov odložíte do zásuvky a vrátite sa k nej po dlhšom čase. Text nekontrolujte len v PC, ale vytlačte si ho na papier. Nesprávne vetné konštrukcie a zlý slovosled si ľahšie všimnete, ak text prečítate nahlas.

Pri odstraňovaní chýb sa nespoliehajte len na seba, ale aj na iné osoby alebo technológie. Aj keď poviedku prečítate desaťkrát, neznamená to, že ste odstránili všetky nedostatky. Asi tým najjednoduchším spôsobom, ako sa vyvarovať chýb je používať jazykový korektor. Napríklad vo Worde ho nájdete v záložke Revízia/Jazyk/Nastaviť jazyk korektúry, kde vyberiete slovenčinu. Nevýhodou je, že na niektoré gramatické chyby vás program neupozorní, a preto treba vložiť text do rúk odborníka.

Pomoc od odborníka

O kontrolu pravopisu môžete požiadať kamaráta, ktorý slovenčinu ovláda, ale ak chcete mať všetko tip-top, odporúčam obrátiť sa na odborníka. Ten vám poradí nielen s gramatickými a pravopisnými chybami, ale navrhne aj úpravy v štylistike a štruktúre textu. Ceny korektúr nájdete na internete aj od 2 € za normostanu. Samozrejme, čím je text náročnejší na úpravu, tým sa cena zvyšuje.

V nasledujúcom článku si povieme, čo robiť, keď sa zaseknete v deji.

Riadim sa podľa hesla – koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom. Mám rovnako rada odbornú literatúru aj beletriu. Verím, že každá kniha v sebe nesie nejaké posolstvo, a preto sa v nich rada vŕtam a čítam medzi riadkami. Zaujímajú ma aj témy tvorivého písania a self-publishingu, keďže sama píšem a publikujem vlastné príbehy.